Partnerünk, az Együtt Európáért Alapítvány

Az országos működési területű Együtt Európáért Alapítvány, mint gyerek- és ifjúságpolitikával foglalkozó szervezet 2007 óta működik. Három fő területen tevékenykedik:

  • az önkéntesség népszerűsítése
  • olyan ifjúsági programok és fejlesztések kezdeményezése, amelyek az aktív uniós és hazai állampolgárság előremozdítását szolgálják
  • a környezettudatos-, fenntartható életmód terjesztése

Bemutatkozik együttműködő partnerünk az Együtt Európáért Alapítvány. 

A társadalmi fenntarthatóságot támogató, tudatos életmód kialakítása napjaink egyik fontos kihívása, amely nem csak a most felnövő, de a jövő generációi számára is meghatározza majd, milyen környezetben és minőségben élhetik az életüket.

Az Együtt Európáért Alapítvány, mint gyermek- és ifjúság-, valamint családpolitikával foglalkozó szervezet, azzal a céllal jött létre, hogy segítse a fiatalokat – különös tekintettel a hátrányos helyzetű régiókban vagy körülmények között élőket – az ehhez szükséges út kiválasztásában, és ha kell, együtt tegye meg velük az első lépéseket.

Szervezetünk egyre nagyobb szerepet vállal tanórákon kívüli, interaktív szemléletformáló programok kialakításában és megvalósításában. Ilyen programok például a pályaorientációhoz kapcsolódó, állampolgári és pénzügyi tudatosságot támogató rendezvényeink és táboraink, tanodáink és a Balassagyarmaton megnyílt Tudományos Élményközpontunk.

Régóta foglalkozunk olyan események szervezésével, fejlesztési módszerek alkalmazásával, amelyek a bevont célcsoportok közösségükhöz és a társadalomhoz való kötődését erősíthetik.

Jelenleg futó projektjeinkben is nagy jelentőséget tulajdonítunk a hátrányos helyzetűek segítésének, ennek érdekében országszerte valósítjuk meg azon projektjeinket, melyek fókuszában a gyermekek, az ifjúság és a családok állnak.

Hosszú távú céljaink megvalósulásához elengedhetetlen a nemzetközi összefogás, amelyet egy a határokon átívelő generációkutatásunk alapoz meg.

Tevékenységünk hozzájárul egy társadalmilag aktívabb és tudatosabb generáció formálásához, és a társadalmi kohézió elősegítéséhez.

Betűméret növelése
Kontraszt beállítása